Het wapen van de Westfriese familie Koop
- Beginpagina
 
- Stamreeks
- Stamboom:
- Generatie 0
- Generatie I
- Generatie II
- Generatie III
- Generatie IV
- Generatie V
- Generatie VI
- Generatie VII
- Generatie VIII
- Generatie IX
- Generatie X
- Generatie XI
- Huidige generaties
 
- Familienaam
- Familiewapen
- Achtergronden
- Andere families
- Links
 
- Gastenboek
 - Andere families en personen met de naam KOOP -Naast de Westfriese familie Koop die op deze website besproken wordt, zijn er nog een aantal andere families met de naam Koop in Nederland. Deze families zijn, voor zover bekend, niet aan elkaar verwant.

Op deze Kaart van Nederland is te zien waar in 2007 mensen met de familienaam Koop woonden.

Daarnaast waren er in het verleden ook nog een paar families die de naam Koop/Coop voerden, maar die inmiddels zijn uitgestorven. Een kort overzicht van al deze families volgt hier in chronologische volgorde:


De familie Coop van Groen uit Loenen (Prot.)
- Eerste vermelding: Loenen a/d Vecht, 1550
- Oudste persoon: Jan Jansz Coep, geb. ca. 1515
- Vanuit Loenen verspreid naar Utrecht, Waterland, Amsterdam, Leiden, Den Haag en Batavia
- Uitgestorven in 1838
- Meer over deze interessante familie in dit PDF-document


De 1e Westfriese familie Koop (R.Kath.)
- Eerste vermelding: Spanbroek, 1566
- Oudste persoon: Jan Jansz Coopal, geb. ca. 1520
- Takken van deze familie waren achtereenvolgens woonachtig in Spanbroek, Wognum, Binnenwijzend, Westwoud, Wervershoof, Medemblik en Hoorn
- Over deze familie gaat deze website!


De familie Coop uit de stad Utrecht (Prot.)
- Eerste vermelding: Utrecht, 1580
- Oudste personen: de broers Jacob Dircxsz, Jan Dircxsz, Peter Dircxsz en Cornelis Dircxsz Coop, geboren tussen 1535 en 1542
- Uitgestorven in 1716
- Enkele gegevens bij mij bekend en zie ook deze genealogie


Een kleine familie Coop uit Xanten (Prot.)
- Eerste vermelding: Amsterdam, 1598
- Oudste persoon: Aert Coop uit Xanten, geb. ca. 1545, wiens zonen Nicolaes Aertsz Coop en Gerrit Aertsz Coop rond 1600 als muziekinstrumentenmakers naar Amsterdam kwamen
- Waarschijnlijk uitgestorven in de 17e eeuw


De familie Koop uit Lochem (Prot.)
- Eerste vermelding: Lochem, 1610
- Oudste persoon: Johan/Jan Koep, geb. ca. 1580, wonend in Nettelhorst en lidmaat van de Geref. Kerk in 1610, vader van Johan Koep, die in 1627 met Elsken Kolthofs trouwt


De familie Koop uit het Emsland (R.-Kath.)
- Eerste vermelding: Sustrum (Duitsland), 1631
- Oudste persoon: Heinrich Coop, geb. ca. 1585
- Uitgestorven?
- Zie deze stamboom


De Zuidhollandse familie Koop (R.Kath./Prot.)
- Eerste vermelding: Lübeck (Duitsland)
- Oudste persoon: Hans Koep, geb. 1629
- In 1730 naar Nederland gekomen en verspreid naar het noorden, Hof van Delft en Brabant
- Deze familie vindt U op www.koop.uwstamboomonline.nl


De familie Koop uit Weesp (Prot.)
- Eerste vermelding: Weesp, 1660
- Oudste persoon: Gerrit Jansz Coop, geb. ca. 1640
- Uitgestorven eind 18e eeuw
- Enkele gegevens bij mij bekend
Deze Gerrit Jansz Coop zou de broer kunnen zijn van Jacob Jansz Coop, die als stuurman van Hoogland in 1679 in Amsterdam trouwde met Agnietje Stevens.


De familie Koop van Terschelling
- Eerste vermelding: Terschelling, 1687
- Oudste personen: drie takken waarvan de rond 1630 geboren stamvaders Eelke, Jacob en Thomas Koop geheten moeten hebben.
- Uitgestorven in 1822
- Zie hierover deze stamboomgegevens en deze kwartierstaat


De familie Koop uit Twente (Prot.)
- Eerste vermelding: Diepenheim, 1696
- Oudste persoon: Berent Coop, trouwde ca. 1673 met Maria ten Beckedam
- Enkele gegevens bij mij bekend


Een familie Koop uit Friesland
- Oudste persoon: Jannis Jans Koop, geboren ca. 1715.
- Tegenwoordig telt deze familie voor zover bekend nog maar enkele naamdragers
- Een genealogisch overzicht vindt u in dit PDF-document


De familie Koop uit Hillegom (R.Kath.)
- Eerste vermelding: Hillegom, 1768
- Oudste persoon: Harmen Hendriksz Koop, afkomstig uit Lingen (Duitsland), trouwt in 1768 in Hillegom met Maria van Heeze.
- Enkele gegevens bij mij bekend
Zie ook de lijst met familienamen uit Lingen


De familie Koop uit Groningen
- Vooralsnog geen nadere gegevens bekend


De 2e Westfriese familie Koop (R.Kath.)
- Eerste vermelding: Alkmaar, 1787
- Oudste persoon: Manis Klaesz Koop, geb. ca. 1752 te Driehuizen
- Een genealogisch overzicht vindt u in dit PDF-document
Misschien is Manis Klaesz Koop een zoon van Claas Barendsz Coop, afkomstig uit Münsterland, die in 1750 in Hoorn trouwdeNaast bovengenoemde families kwamen ook in andere plaatsen nog een hele reeks personen met de naam Coop(al)/Koop voor, waarvan (nog) niet duidelijk is tot welke familie zij behoren. Hier worden vermeld diegenen die totaan het midden van de 17e eeuw in de bronnen voorkomen:


In Westfriesland e.o.:

Pieter Pietersz Coop, vermeld in 1562 als arme inwoner van Kolhorn

Pieter Allertsz Coopall, in 1576 van Wieringen naar Alkmaar

Cornelis Hercxsz Coop, uit Kolhorn, in 1608 in Hoogwoud

Hendrik Cornelisz Koop/Coopes, Hoogwoud, 1628-'30

Claes Gerritsz Coop, van 1644-1667 een huis op Terschelling, in 1667 wonend in Amsterdam

Frans Hendriksz Koop, vermeld in Schagerbrug, 1643

Dirck Cornelisz Coop?, vermeld in Abbekerk in 1637

Jan Cornelisz Coop(es), procureur in Abbekerk, 1629-1647

Hendrik Jansz Koop, van 1648-1659 secretaris, bode en notaris te Schellinkhout, in 1660 uit het land verbannen

Pieter Jansz Coop, koster en schoolmeester van Schellinkhout, overl. aldaar in 1692 (mogelijk verkopen zijn erven in 1698 1/6 huis in Amsterdam)

Pieter Pietersz Koop, vermeld in Lambertschaag, 1678

Jan Gerritsz Coop, overl. te alkmaar vóór 1680, zijn weduwe Lijntje Jacobs hertrouwt aldaar in 1681


In Amsterdam:

Gherrit Dircksz Coopal, in 1558 begraven in de Oude Kerk in Amsterdam

Dirck Gerritsz Coopal, in 1573 begraven in de Oude Kerk in Amsterdam

Hendrick Jansz Koop, zijn weduwe Vroutgen Symons hertrouwt in 1601 in Amsterdam met Arent Tijsz

Jan Jacobsz Coop, verkoopt in 1590 een huis aan de Nieuwezijds Achterburgwal in Amsterdam

Hendrick Coop, uit Kalkar, geb. ca. 1550, in 1598 citermaker in Amsterdam. Zijn zoon Herman Hendricksz Coop, geboren in 1575 en eveneens instrumentmaker, huwt in 1597 in Amsterdam

Albert Jansz Coop, in 1601 scheepskapitein voor de admiraliteit, in 1618 begraven in Amsterdam

Jacob Albertsz Coop, in 1595 koopman op de Oostzee, koopt en verkoopt in 1610/11 een huis in Amsterdam en is in 1611 voogd over de kinderen van Hendrick Dircksz. Cleuters.

Hans Jansz Coop, in 1617 als verdachte vermeld in Amsterdam

Sander Hendricxsz Coop, overleden te Amsterdam vóór 1648

Pieter Coop, in 1664 waagdrager in Amsterdam


Elders in Holland:

Dirck Coopal, vermeld in Haarlem, 1543

Willem Coopal, kapittelvicaris van het bisdom Haarlem, overl. in 1599

Jan Dirksz Coop uit Delft vervaardigde in 1589 het astronomische uurwerk van de kerk in Arnemuiden.

Cornelis Jansz Coop, trouwt in 1596 in Delft met Aechtgen Hubrechtsdr van Rodenburg

Wouter Jacobsz Coop, trouwt in 1612 in Delft met Agniesgen Jans

Jacob Coop, saaiwerker uit Franckendael, trouwt in 1609 in Leiden met Judith de Conings

Willem Coep/Coop, in Dordrecht worden kinderen van hem gedoopt van 1592-1620

Johan Koop, in Dordrecht worden kinderen van hem gedoopt van 1597-1603

Steven Jansz Coop, uit Dordrecht, geb. ca. 1600, van 1624 tot zijn dood in 1637 gouverneur van Geertruidenberg

Jacob Roelantsz Coop, in Dordrecht worden kinderen van hem gedoopt van 1623-1638

Niclaes Coop, kleermaker, geb. in Lübeck, trouwt in 1643 in Leiden met Haesgen Barentsdr

Jan Jansz Coop, steenhouwer uit Boeckgam, trouwt in 1652 in Leiden met Annetgen Claes de Wijs

Jan Jansz Coopal, oud-burgemeester van Naarden, overleden vóór 1656

Johan Coopes, in 1655 raadsheer van de keurvorst van Brandenburg, residerende in Den Haag

Claes Jansz Koop, in 1667 een kind van hem begraven in Nederhorst den Berg

Jacob Jansz Coop, geboren in 1660, stuurman van Hoogland, broer van Gerrit Jansz Koop, trouwt in 1679 in Amsterdam met Agnietje Stevens


Elders in de Noordelijke Nederlanden:

Henrick Coep, had vóór 1471 een huis in de stad Utrecht in erfpacht van het klooster Vredendaal

Henrick Koep, wordt in 1551 beleend met het goed Sonderwiick te Gendringen

Herman Koep, in 1552 te Nijmegen

Henrick Coop, burger van Zaltbommel, krijgt in 1558 een vrijgeleide van het Hof van Gelre

Joost Coop, in 1580/81 deurwaarder van de kanselarij van Gelre. Blijkens een zegelafdruk behoort hij tot de familie Coop van Groen

Jan Coop, zijn weduwe Matgen Gerrits hertrouwt te Zutphen tussen 1612 en 1624

Johan Koep, trouwt in 1618 in 's Heerenberg met Geesken Jansen

Jan Coop, in 1625 te Nijmegen

Henrick Gerridtsz Coop, in 1626 vermeld bij de Weeskamer van Amersfoort

Wouter Coop, in Utrecht, aldaar begraven in 1629

Peter Jacobsz Coop, in 1637 scheepstimmerman te Utrecht

Joachim Coep, in 1639 wordt een kind van hem en Barbara Everts gedoopt in Nijmegen

Arnout Coop, vóór 1659 rentmeester van het graafschap Bergh

Dirk Lucas Coop, ca. 1650 student te Utrecht, afkomstig uit Gelre of Overijssel.

Jan Jochemsz Coop, uit Groningen, geboren in 1632 als zoon van Lijsbet Thomas, huwt in 1655 in Amsterdam met Maria Arents

Jacob Meertenssen Koop, geb. in Etten, trouwt in 1661 in Breda met Adriaentie Hendrick Jochemssen


In het westen van Duitsland:

Heinrich Koep, pacht in 1427 verschillende goederen van het kapittel van Rees

Johann(es) Koop von Emmerich, kanunnik van de kapittels van Emmerich en Xanten, treedt op als notaris van 1528-1537

Joachim Koep, te Wezel, vermeld in 1547

Johann Koep, in 1552 vermeld als burger van Kamen

Gerrit Koep, in 1566 rentmeester van de proosdij van Xanten

Hermann Coep, woont samen met zijn vrouw Margarethe in 1569 in Drensteinfurt

Henrich Coep, treedt in 1597 op als gevolmachtigde van Wilhelm v.d. Bongart zur Heyden en Gertrud von Bronckhorst


In het noorden van Duitsland:

Marinus Coopal, 1566 notaris te Emden

Heinrich Koep, in 1568 burger van Hamburg

Heinrich Koep sr., in 1582 vermeld als reder uit Hamburg


Nog verder weg:

Hendrick Coop, treedt in 1646 op als doopgetuige in Nieuw Amsterdam (New York)


Andere websites over personen en families met de naam Koop vindt u op de pagina Links. Een overzicht van onderzoek naar andere families Koop kunt u vinden op de website van de NGV.© juli 2004 / april 2014